Championship Event Date Time
Qatari Star League AL Shahaniya - Lekhwiya Apr 15, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al-Kharaityat - Al Gharafa Apr 15, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Sadd - Al Jaish Apr 15, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Sailiya - AL Wakrah Sports Club Apr 14, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Rayyan - Al Khor Apr 14, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Umm Salal - Al Arabi Apr 14, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Ahli - Al Mu'aidar Apr 14, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Khor - AL Shahaniya Apr 7, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League AL Wakrah Sports Club - Umm Salal Apr 7, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Mu'aidar - Al-Kharaityat Apr 7, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Rayyan - Al Arabi Apr 6, 2017 19:30 UTC
Qatari Star League Al Gharafa - Al Jaish Apr 6, 2017 19:30 UTC
Qatari Star League Al Sadd - Al Sailiya Apr 6, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Lekhwiya - Al Ahli Apr 6, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Lekhwiya - Al Jaish Apr 2, 2017 19:30 UTC
Qatari Star League Al Sadd - Al Rayyan Apr 2, 2017 19:30 UTC
Qatari Star League Al Gharafa - Umm Salal Apr 2, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League AL Wakrah Sports Club - Al Khor Apr 1, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Mu'aidar - Al Sailiya Apr 1, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Ahli - Al-Kharaityat Apr 1, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Arabi - AL Shahaniya Apr 1, 2017 17:20 UTC
Qatari Star League Al Ahli - AL Wakrah Sports Club Jan 3, 2016 14:45 UTC
Qatari Star League Al Sailiya - Al Jaish Jan 3, 2016 14:45 UTC
Qatari Star League Al Rayyan - Al-Kharaityat Jan 2, 2016 14:45 UTC
Qatari Star League AL Mesaimeer - Al Gharafa Jan 2, 2016 14:45 UTC
Qatari Star League Qatar SC - Lekhwiya Jan 2, 2016 12:15 UTC
Qatari Star League Al Khor - Al Arabi Jan 2, 2016 12:15 UTC
Qatari Star League AL Wakrah Sports Club - Al Arabi Dec 22, 2015 14:45 UTC
Qatari Star League Lekhwiya - Al Gharafa Dec 22, 2015 14:45 UTC
Qatari Star League Al Ahli - Al Jaish Dec 22, 2015 12:00 UTC
Qatari Star League Umm Salal - Al-Kharaityat Dec 13, 2015 15:30 UTC
Qatari Star League Al Khor - Al Gharafa Dec 13, 2015 15:30 UTC
Qatari Star League Qatar SC - AL Wakrah Sports Club Dec 13, 2015 13:00 UTC
Qatari Star League Al Sailiya - Al Arabi Dec 13, 2015 13:00 UTC
Qatari Star League Al Rayyan - Al Sadd Dec 10, 2015 15:30 UTC
Qatari Star League Al Jaish - Umm Salal Dec 9, 2015 16:30 UTC
Qatari Star League Al Arabi - AL Mesaimeer Dec 9, 2015 16:30 UTC
Qatari Star League Al Ahli - Lekhwiya Dec 9, 2015 14:00 UTC
Qatari Star League Qatar SC - Al Gharafa Dec 9, 2015 14:00 UTC
Qatari Star League AL Wakrah Sports Club - Al-Kharaityat Dec 8, 2015 16:30 UTC
Qatari Star League Al Sailiya - Al Khor Dec 8, 2015 14:00 UTC